Nedlastning av Winklipp Demo

Benytt linken for å laste ned Demoen.
-Winklipp Demo.exe

Steg 1:
Demoen er pakket inn i en kjørbar fil. Start opp programmet og velg hvor installasjons filene skal ligge.
Etter at installasjonen er pakket ut til valgt plassering vil installasjonen av Winklipp Demo starte.

Steg 2:

Velg Installer for å starte installasjonen.
Demoen vil installere seg på C:\WKDEMO\ som standard.

Enkelte steder i programmet kreves det passord. Passordet i demoen er "hei".


Samarbeidspartnere